Objednávka:


tel: +420 776 426 242

pragostarconcert@gmail.com

Un Ballo in Maschera

Rigoletto


Der Fliegende Holländer

Home Umělci Němečková Zuzana

Němečková Zuzana


Narozená v Kladně.
Studium oboru varhany na konzervatoři v Praze 1975 – 1981 u prof. Jana Hory,
na AMU v Praze 1981 – 1982, rovněž u prof. Jana Hory

Ocenění v národních a mezinárodních soutěžích:

 

Cena v soutěži mladých varhaníků v roce 1978 v Opavě, Diplom v mezinárodní varhanní soutěži „In memoriam Ferenc Liszt“ v roce 1983 v Budapešti,

Čestné uznání v interpretační soutěži 1984 v Brně,

Třetí cena a titul laureáta v mezinárodní varhanní soutěži „Pražské jaro“ 1984,

Pedagogická činnost na hudební škole v Praze, koncerty v České republice, Slovenské republice, SRN, Rusku, Rakousku, Španělsku, spolupráce s komorními soubory a symfonickými orchestry, nahrávky pro Čs. rozhlas, televizi, CD