Objednávka:


tel: +420 776 426 242

pragostarconcert@gmail.com

Un Ballo in Maschera

Rigoletto


Der Fliegende Holländer

Home Umělci Kvapil Radoslav

Kvapil Radoslav


Radoslav Kvapil je pokládán mnoha mezinárodními kritiky za nejvýznamnějšího současného českého pianistu a za nejlepšího interpreta české klavírní tvorby. Celou svojí kariéru se zabývá uváděním skladeb českých autorů na koncertní pódia doma i ve světě. Jeho znalost a pochopení těchto děl je bezkonkurenční - citace z : the Groves Dictionary, International Who´s Who in Music and Musicians´Directory, the annual Music Diary/England/,American Biographical Institute/USA/, European Biographical Directory/Belgium/.

V letech 1967-69 nahrál poprvé v historii celé klavírní dílo A. Dvořáka (Supraphon), ve stejné době realizoval nahrávku kompletního klavírního díla L. Janáčka (Panton). V roce 1975 vznikla první světová nahrávka souborného klavírního díla J.H. Voříška (Supraphon). Celé klavírní dílo L. Janáčka natočil podruhé v roce 1989 v Paříži (ADDA), v roce 1990 následovaly první dvě CD klavírního díla B. Martinů (ADDA).V letech 1993-96 vydala londýnská firma Unicorn-Kanchana osm CD Kvapilovy Antologie české klavírní hudby obsahující skladby A. Dvořáka, B. Smetany, B. Martinů, J.H. Voříška, Z.Fibicha, L.Janáčka a J.Suka.


Pro Panton natočil komorní skladby Z.Fibicha, Pro ASV London CD věnovanou komornímu a klavírnímu dílu V. Nováka, pro Paradisum London CD s dílem F.Schuberta a souborně koncertní etudy F.Chopina. Pro Musidisk Paris 2 CD s díly A.Dvořáka na historickém nástroji. V USA natočil CD s díly F.Chopina a pro Praga Digital(Paris) tři poslední sonáty V. Ullmanna. Pro Český rozhlas realizoval soubornou nahrávku sonát V.Ullmanna.


R. Kvapil koncertoval na význačných festivalech, nahrával pro řadu rozhlasových a televizních společností v Evropě, Americe či Japonsku. Vystupoval v nejvýznamnějších koncertních sálech, např. The Royal Albert Hall, The Barbican (Londýn), Carnegie Recital Hall (New York), Théatre des Champs Elysées (Paříž),Auditorium du Louvre(Paris), Concert Hall of The Seoul Arts Center(Korea), Henry Crown Symphony Hall(Jerusalem), Smetanově síni a Dvořákově síni(Praha).


Účinkoval v televizním filmu Antonín Rejcha(česká televize) a ve filmu o Janáčkovi(francouzská televize)


V dubnu 2002 obdržel vysoký řád Francouzského ministra kultury-Chevalier dans l´Ordre des Arts et Lettres(Rytíř řádu za umění a literaturu)


Je předsedou Společnosti A.Dvořáka, předsedou Společnosti pro Jihočeský festival, Společnosti pro festival Vysočina a EPTA Česká republika.