Objednávka:


tel: +420 776 426 242

pragostarconcert@gmail.com

Un Ballo in Maschera

Rigoletto


Der Fliegende Holländer

Home Nabídka pořadů C) HUDEBNĚ VZDĚLÁVACÍ POŘADY- aktuální nabídka
C) HUDEBNĚ VZDĚLÁVACÍ POŘADY- aktuální nabídka
HUDEBNÍ POŘADY - aktuálně

(1) Amerika známá i neznámá


(převzato od Mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka)

Jiřina Rybáčková – Roberto Sterba – Radoslav Kvapil

V přednáškové části večera promluví Jiřina Rybáčková na téma „Amerika známá i neznámá“

V koncertní část, trvající asi 60 minut,i zazní v podání Roberto Sterby a Radoslava Kvapila následující díla:

 

(klavír sólo)
Americká suita op. 98

(zpěv a klavír)
Antonín Dvořák, Biblické písně op. 99,
Leoš Janáček, Výňatky z cyklu Zápisník zmizelého,
Americké písně a spirituály

 

Po koncertě bude mít obecenstvo možnost dozvědět se o U.S.A. více ve volné diskuzi s účinkujícím, kteří v Americe žili po mnoho let.

Cena: 18.000,-Kč+ cestovní výlohy .... 8,- Kč/km.

Jiřina Rybáčková


Redaktorka, publicistka. Vystudovala Filozofickou fakultu UK, na jaře 1968 byla mezi zakládajícími členy Klubu angažovaných nestraníků (KAN), v polovině roku 1969 odjela do Francie a odtud do Spojených států amerických. Tam nejdřív pracovala na Princetonské univerzitě, jako výzkumná asistentka, editorka a poté jako vedoucí latinsko-amerických a španělských sbírek princetonské univerzitní knihovny.
V roce 1973 získala titul Master of  Arts na Univerzitě Rutgers. Od konce 70. let externě spolupracovala s řadou newyorských nakladatelství. Největším projektem v této době bylo sedmileté působení v redakčním týmu třináctisvazkové encyklopedie  o středověku, Dictionary of the Middle Ages.

 Krátce po pádu komunistického režimu v Československu vydala knížku Upheaval in Europe. Přes čtyři roky byla výkonnou ředitelkou nadace American Czech-and-Slovak Education Fund (ACSEF), která udělovala granty, fungovala jako kontaktní středisko a poslala do Československa knihy a počítače v ceně asi 5 milionů dolarů.  V roce 1993 se Jiřina Rybáčková přestěhovala do Prahy. Na jaře 1996 vydala Ameriku v zrcadlech, encyklopedický přehled Spojených států oživený osobními  postřehy, a začala pracovat v nakladatelství Albatros jako odpovědná redaktorka českého překladu Tematické encyklopedie Larousse. Od roku 1997 píše „Malý dopis z Prahy“ do krajanského newyorského čtrnáctidenníku Americké listy. V prosinci 2004 vydala svou nejnovější knížku, Svět zvaný Amerika.

                                                                                                     

Roberto Sterba


Americký belcanto tenor českého původu Roberto Sterba se narodil v hudební rodině v tehdejším Československu. Již jako šestiletý Roberto často vystupoval jako lidový zpěváček. V osmi letech začal hrát na housle. Tento obor později absolvoval na pražské konzervatoři. Během studií působil jako houslista v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK, Po svém útěku z komunistického Československa byl jednu sezónu členem Symfonického orchestru Graunke Mnichov (nynější „Münchner Symphoniker“), poté emigroval do USA, kde se plně věnoval již jen pěveckému výcviku, studiu repertoáru a pěvecké kariéře.

Navzdory bohatým zkušenostem jako sólový, komorní a orchestrální houslista, nemalým zkušenostem jako herec (například mnoho vystoupení jako člen profesionálního divadelního ansámblu "The Bard's People" v Hollywoodu, který se specializoval na provádění her Williama Shakespeara) a dokonce, v gymnaziálním věku, i zkušenostem jako folklórní a baletní tanečník, jeho hlavní láskou byl vždy zpěv. Již během houslových studií na pražské konzervatoři bral soukromé hodiny zpěvu u tenoristy pražského Národního divadla Antonína Votavy. Zpíval v komorním souboru Čeští madrigalisté a hostoval v Horácké opeře Jihlava v roli Vojtěcha v opeře Viléma Blodka V studni. V emigraci vystupoval na velkých koncertních pódiích a divadelních jevištích USA od San Francisca a Los Angeles po New York, ve všech velkých městech Evropy, v Asii pak v Bangkoku, Chiang Mai, Singapuru, Colombu, Taipei a v dalších.

Po návratu do vlasti vystupoval ve Státní opeře Praha v titulní roli von Zemlinskéko opery Trpaslík: Narozeniny infantky (Der Zwerg: Der Geburtstag der Infantin), která je mnoha odborníky pokládána za nejtěžší z celého tenorového repertoáru, neboť tenorista zde musí zvládat mimořádné nároky pěvecké i hudební a při tom se po celé představení pohybovat po velkém jevišti po kolenou, aby vypadal jako trpaslík. V poslední době natočil Roberto CD s díly Leoše Janáčka (Zápisník zmizelého) a Antonína Dvořáka (Biblické písně).

Radoslav Kvapil


Radoslav Kvapil je znám jako interpret české klavírní tvorby, koncertoval ve 47 zemích.

V letech 1967–69 nahrál poprvé v historii celé klavírní dílo Antonína Dvořáka (Supraphon), ve stejné době realizoval nahrávku kompletního klavírního díla Leoše Janáčka (Panton). V roce 1975 vznikla první světová nahrávka souborného klavírního díla J. H. Voříška (Supraphon).

Celé klavírní dílo Leoše Janáčka natočil podruhé v roce 1989 v Paříži (ADDA), v roce 1990 následovaly první dvě CD klavírního díla Bohuslava Martinů (ADDA). V letech 1993–96 vydala londýnská firma Unicorn-Kanchana osm CD Kvapilovy Antologie české klavírní hudby obsahující skladby Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů, J. H. Voříška, Zdeňka Fibicha, Leoše Janáčka a Josefa Suka. Pro Panton natočil komorní skladby Zdeňka Fibicha, pro ASV London CD věnovanou komornímu a klavírnímu dílu Vítězslava Nováka, pro Musidisk Paris 2 CD s díly Antonína Dvořáka na historickém nástroji, pro Praga Digital (Paris) tři poslední sonáty V. Ullmanna. Pro Český rozhlas realizoval soubornou nahrávku sonát V. Ullmanna.