Objednávka:


tel: +420 776 426 242

pragostarconcert@gmail.com

Un Ballo in Maschera

Rigoletto


Der Fliegende Holländer

Home Nabídka pořadů D) FILOZOFICKÉ POŘADY - aktuální nabídka
D) FILOZOFICKÉ POŘADY - aktuální nabídka
HUDEBNÍ POŘADY - aktuálně

(1) BUDDHOVY ROZPRAVY


Základní pravdy buddhismu

Přednes – Alfred Strejček

Hudební doprovod – Jiří Mazánek

Výběr připravil Alfred Strejček podle knihy vydané v nakladatelství DharmaGaia z překladu Libora Válka.
Jde o skutečná slova zakladatele buddhismu Gautama Buddhy tak, jak byla zaznamenána jeho žáky. Pravdy obsažené v těchto slovech jsou stále všeobecně platné, nezávislé na době a přinášejí naprosto lidský rozměr pomáhající pochopit každodenní situace.
Velkou roli v pořadu hraje hudba, která umocňuje emotivní dopad těchto ryzích slov.Jiří Mazánek užívá autentické etnické nástroje, jakými jsou např. sitár, bambusové flétny a další, uslyšíte také recitaci manter.

7.000,- Kč + cestovní výlohy …..8,- Kč / km

(2) LAO -  c´  TAO – TE – ŤING


Přednes – Táňa Fischerová, Alfred Strejček

Hudba  - Jiří Mazánek

Pořad přináší úryvky z kapitol slavného základního spisu taoismu od Starého Mistra Lao - c´ z jeho knihy O tao a ctnosti. Moudrosti zde obsažené překonaly věky a jsou tak všeobecné, že stále platí i dnes.

Slovo je doplněno originální hudbou Jiřího Mazánka na etnické nástroje.

10.000,- Kč + cestovní výlohy …..8,- Kč / km


(3) Moudrost mistra Čuang-c´


Přednes – Alfred Strejček

Hudební doprovod – Jiří Mazánek

Nesmrtelné myšlenky největšího taoistického mistra, který se spolu se Starým mistrem Lao-c´ věčně zapsal svými často veselými příběhy do dějin lidstva. K hudebnímu doprovodu jsou využity hlavně různé druhy fléten a strunných nástrojů.

7.000,- Kč + cestovní výlohy …..8,- Kč / km


(4) Román Opičího krále


Zenová hra inspirovaná čínským klasickým románem Putování na západ

Opičí král a vypravěč - Alfred Strejček

Hudba - Jiří Mazánek

Spojení slova a orientální hudby je inspirováno fantaskním románem čínského literáta Wu Čcheng-Ena ze 16. století (česky vyšlo pod názvem Opičí král). Z historické cesty buddhistického mnicha Süan-canga (Tripitaky) v letech 629 - 645 pro sútry do Indie vytvořil pan Wu mnohotvárný obraz hledání osvícení a dobra v řetězu dobrodružství a bojích s démony.
Současný litevský básník Alvydas Bausys propojil v zenovém monodramatu motivy zmarněného života pana Wua s rebelantstvím hlavního hrdiny jeho románu opičáka Suna. Vzájemné převtělování osamoceného literáta s troufalým opičákem je zobrazením "popírání sebe sama" při hledání vlastního já i odpovědi na složité otázky vzpoury, pravdy, tolerance a oběti pro bližního.

7.000,- Kč + cestovní výlohy …..8,- Kč / km


(5) Večer s básníkem Li Po a jeho kumpány


Přednes – Alfred Strejček

Hudební doprovod – Jiří Mazánek

Překlad z čínštiny – Ferdinand Stočes: Písně a verše stare Číny. Jediný překlad veršů básníka Li Poa v přednesu Alfreda Strejčka s unikátními nástroji Jiřího Mazánka (bambusové flétny, citery, tibetské mísy a další nástroje). Li Po 9701 – 762) je nejvýznamnější básník období Tchangské dynastie. Z jeho tvorby se zachovalo okolo devíti set basní, ve kterých je patrný vliv filosofie Taoismu, Konfuciánské a Buddhistické tradice. V básních se věnnuje především přírodní lyrice, lásce, přátelství a vínu.

7.000,- Kč + cestovní výlohy …..8,- Kč / km


(6) Džiddu Krišnamúrti - U nohou Mistrových


Přednes - Alfred Strejček

Hudba - Jiří Mazánek

Pořad připravený podle knihy známého indického filosofa, který ji napsal již ve svých 13 letech, přináší hluboké myšlenky o životě, poznání, učiteli a lásce.

Herce Alfreda Strejčka doprovází v jednotlivých částech programu hlasem i hrou na originální indické nástroje Jiří Mazánek.

7.000,- Kč + cestovní výlohy …..8,- Kč / km


(7) Rabíndranáth Thákur – Zahradník a Česání ovoce


Slovo – Alfred Strejček a Milena Steinmaslová

Hudba – Jiří Mazánek

Výběr veršů ze dvou sbírek slavného indického básníka, spisovatele, malíře, hudebního skladatele a filosofa, nositele Nobelovy ceny za literaturu. Jeho nesmírně emotivní verše o lásce a životě zasahují po mnoho let lidská srdce.

Vše umocňuje jemná hra Jiřího Mazánka na etnické nástroje.

10.000,- Kč + cestovní výlohy …..8,- Kč / km